سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
اگر بندگان هنگامی که نمی دانستند، توقف می کردند و انکار نمی کردند، کافر نمی گشتند [امام صادق علیه السلام]